ติดต่อเรา
บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด


สำนักงานใหญ่

  • 240/42 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ : +66 (0) 2274 1455
  • โทรสาร : +66 (0) 2274 1904
  • อีเมล : info@easternpearl.co.th

โรงงานสาขาอยุธยา

  • 141 หมู่ 4 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  • โทรศัพท์ : +66 (0) 35 779 250