การขนส่ง

บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด มีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการขนส่งสู่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้ เราเน้นนโยบายในการขนส่งถึงลูกค้าตรงเวลา ตามคุณภาพและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ